Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trương Văn Xính

Hi sinh 18/9/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Ngãi Đăng - Xã Ngãi Đăng - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu phố 1, Công lý, Thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam
ĐT: 075​3.842.766
Ban Chỉ huy Quân sự
Thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam
ĐT: 0753.706.401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Mai Văn Xính

  Nguyên quán Trung Tú - ứng Hòa - Hà Tây

  Liệt sĩ Mai Văn Xính, nguyên quán Trung Tú - ứng Hòa - Hà Tây hi sinh 24/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xính

  Nguyên quán Sông Bé

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xính, nguyên quán Sông Bé hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xính

  Nguyên quán Hàm Đức - Hàm Thuận - Thuận Hải

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xính, nguyên quán Hàm Đức - Hàm Thuận - Thuận Hải hi sinh 10/3/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Mai Văn Xính

  Nguyên quán Trung Tú - ứng Hòa - Hà Tây

  Liệt sĩ Mai Văn Xính, nguyên quán Trung Tú - ứng Hòa - Hà Tây hi sinh 24/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...