Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Võ Công Trực

Hi sinh 1/10/1949

Hiện đang yên nghỉ tại Phú Đức - Xã Phú Đức - Huyện Châu Thành - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khóm 3, Thị trấn Châu Thành
ĐT: 075 3860216 - 0986702244

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 5/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Tịnh Giang - Xã Tịnh Giang - Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
 2. Liệt sĩ Trần Công Trực

  Nguyên quán Tân Biên - Tây Ninh

  Liệt sĩ Trần Công Trực, nguyên quán Tân Biên - Tây Ninh, sinh 1954, hi sinh 24/8/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Vũ Công Trực

  Nguyên quán Vũ Vân - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Vũ Công Trực, nguyên quán Vũ Vân - Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Công Trực

  Nguyên quán Vũ Vân - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Vũ Công Trực, nguyên quán Vũ Vân - Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...