Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Võ Văn Bảy

Nguyên quán Thạnh Mỹ - Cao Lãnh - Đồng Tháp

Sinh 1927

Hi sinh 01/03/1949

Cấp bậc Du kích

Đơn vị Xã Thạnh Mỹ - Đồng Tháp

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Bảy

  Nguyên quán Trung An - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Văn Bảy, nguyên quán Trung An - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1931, hi sinh 24/08/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Văn Bảy

  Nguyên quán Trung An - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Văn Bảy, nguyên quán Trung An - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1931, hi sinh 24/08/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Văn Bảy

  Nguyên quán Long Định - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Văn Bảy, nguyên quán Long Định - Châu Thành - Tiền Giang hi sinh 08/01/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Văn Bảy

  Nguyên quán Long Định - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Văn Bảy, nguyên quán Long Định - Châu Thành - Tiền Giang hi sinh 08/01/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...