Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Võ Văn Bảy

Nguyên quán Long Định - Châu Thành - Tiền Giang

Hi sinh 08/01/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Bảy

  Nguyên quán Trung An - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Văn Bảy, nguyên quán Trung An - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1931, hi sinh 24/08/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Văn Bảy

  Nguyên quán Trung An - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Văn Bảy, nguyên quán Trung An - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1931, hi sinh 24/08/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Văn Bảy

  Nguyên quán Thạnh Mỹ - Cao Lãnh - Đồng Tháp

  Liệt sĩ Văn Bảy, nguyên quán Thạnh Mỹ - Cao Lãnh - Đồng Tháp, sinh 1927, hi sinh 01/03/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Văn Bảy

  Nguyên quán Long Định - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Văn Bảy, nguyên quán Long Định - Châu Thành - Tiền Giang hi sinh 08/01/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...