Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Vũ Hồng Sơn

Sinh 1950

Hi sinh 15/2/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Bảo Lý - Xã Bảo Lý - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

ĐT: 02803.867.583 - 02803.507.309 - 0912.478.061 (trưởng phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hồng Sơn

  Nguyên quán Cẩm Phú - cẩm Giàng - Hải Hưng

  Liệt sĩ Hồng Sơn, nguyên quán Cẩm Phú - cẩm Giàng - Hải Hưng, sinh 1942, hi sinh 10/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Hồng Sơn

  Nguyên quán Cẩm Phú - Cẩm Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Hồng Sơn, nguyên quán Cẩm Phú - Cẩm Giang - Hải Hưng, sinh 1942, hi sinh 10/07/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Phú - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Hồng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồng Sơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồng Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 10/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước - xã Đồng Tâm - Huyện Đồng Phú - Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...