Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Vũ Khắc Điệp

Nguyên quán Mỹ Xá - Mỹ Lộc - Hà Nam Ninh

Sinh 1943

Hi sinh 14/1/1969

Cấp bậc B1

Đơn vị 559

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Khắc Điệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khắc Điệp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Bình Long - Thị xã Bình Long - Bình Phước
 2. Liệt sĩ Khắc Điệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khắc Điệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 14/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Khắc Điệp

  Nguyên quán Mỹ Xá - Mỹ Lộc - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Khắc Điệp, nguyên quán Mỹ Xá - Mỹ Lộc - Hà Nam Ninh, sinh 1943, hi sinh 14/01/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Khắc Điệp

  Nguyên quán Đan Phượng - Hà Tây

  Liệt sĩ Khắc Điệp, nguyên quán Đan Phượng - Hà Tây hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...