Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Vũ Khắc Điệp

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Bình Long - Thị xã Bình Long - Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lê Quý Đôn – Phường Hưng Chiến – Thị xã Bình Long – Tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651.3666.320 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Khắc Điệp

  Nguyên quán Mỹ Xá - Mỹ Lộc - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Khắc Điệp, nguyên quán Mỹ Xá - Mỹ Lộc - Hà Nam Ninh, sinh 1943, hi sinh 14/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Khắc Điệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khắc Điệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 14/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Khắc Điệp

  Nguyên quán Mỹ Xá - Mỹ Lộc - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Khắc Điệp, nguyên quán Mỹ Xá - Mỹ Lộc - Hà Nam Ninh, sinh 1943, hi sinh 14/01/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Khắc Điệp

  Nguyên quán Đan Phượng - Hà Tây

  Liệt sĩ Khắc Điệp, nguyên quán Đan Phượng - Hà Tây hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...