Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Vương Hữu Thuyên

Sinh 1949

Hi sinh 1/8/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Đại Đồng Thành - Xã Đại Đồng Thành - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Hồ - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
ĐT: 02413865234

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Vương Hữu Thuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Hữu Thuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vương H Thuyên

  Nguyên quán Đại Đồng - T. Thành - Hà Bắc

  Liệt sĩ Vương H Thuyên, nguyên quán Đại Đồng - T. Thành - Hà Bắc, sinh 1953, hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vương Khắc Thuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Khắc Thuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 3/11/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đông Hội - Xã Đông Hội - Huyện Đông Anh - Hà Nội
 4. Liệt sĩ Vương H Thuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương H Thuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...