Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Xi Chăn

Hi sinh 14/10/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thị xã - Thành Phố Sơn La - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động thương binh & xã hội
phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
ĐT: 0223.857.521

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Xi

  Nguyên quán Phước Chỉ - Trảng Bàng - Tây Ninh

  Liệt sĩ Xi, nguyên quán Phước Chỉ - Trảng Bàng - Tây Ninh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Xi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Xi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Lâm Chăn

  Nguyên quán Chơn Thành Bình Long - Sông Bé

  Liệt sĩ Lâm Chăn, nguyên quán Chơn Thành Bình Long - Sông Bé hi sinh 6/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Xuân Chăn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Xuân Chăn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...