Đăng ngày 22-03-2012 trong chuyên mục Tin tức

Danh sách các liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình (tiếp)

Thông tin do ông Ngô Đình Thạnh, ở tiểu khu 12 phường Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình, cung cấp. Số điện thoại: 0958873772

1. Liệt sĩ Ngô Văn Làm, sinh năm 1953, quê quán Việt Trì, Phú Thọ, đơn vị 134, CAVT, hy sinh tháng 2/1973.

2. Liệt sĩ Bùi Long Nhuệ, sinh năm 1950, quê quán Thanh Hương, Kim Bôi, Hòa Bình, hy sinh tháng 1/1963.

3. Liệt sĩ Lê Văn Linh, sinh năm 1952, quê quán Nam Thịnh, Tiền Hải, Thái Bình, hy sinh ngày 25/9/1972.

4. Liệt sĩ Đoàn Minh Đức, quê quán Thu Sĩ, Tiên Lữ, Hải Hưng. Hy sinh ngày 15/5/1972.

5. Liệt sĩ Lê Viết Từ, quê quán Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An, hy sinh ngày 4/9/1972.

6. Liệt sĩ Trần Quý Ba, sinh năm 1942, quê quán Bắc Lý, Hiệp Ho, Bắc Giang, nhập ngũ tháng 5/1965, là lái xe đoàn 559, hy sinh năm 1959.

7. Liệt sĩ Lê Đình Quế, Gia Phủ, Hương Khê, Hà Tĩnh, không rõ ngày hy sinh.

8. Liệt sĩ Nguyễn Đình Điền, sinh năm 1974, quê quán Tiến Lục, Lạng Giang, Hà Bắc, đơn vị H3, quân khu 4.

9. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hòa, quân khu 4, quê quán Thanh Hóa, là thanh niên xung phong, không rõ ngày hy sinh.

10. Liệt sĩ Trần Văn Thường, sinh năm 1942, quê quán Xuân Hóa, Lạng Giang, Hà Bắc, đơn vị 432308AM, hy sinh ngày 7/2/1968.

11. Liệt sĩ Phạm Quang Huy, sinh tháng 10/1940, quê quán Đông Triều, Quảng Ninh, hy sinh tháng 9/1968.

12. Liệt sĩ Thân Hồng Thịnh, sinh tháng 5/1945, quê quán Trường Phú, Tăng Tiến, Việt Trì, Hà Bắc, hy sinh ngày 12/2/1963.

13. Liệt sĩ Đinh Tiến Ngọc, sinh năm 1940, quê quán Thanh Hà, Nho Quan, Hà Bắc, đơn vị 2303, hy sinh ngày 17/2/1968.

14. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Vân, sinh tháng 7/1940, quê quán Phú Khởi, Minh Tân, không rõ ngày hy sinh.

15. Liệt sĩ Trần Quang Thái, sinh tháng 5/1945, quê quán Tân Tiến, thị trấn Bố Hạ, hy sinh ngày 7/2/1968.

Thân nhân của các liệt sĩ trên có thể liên hệ với ông Ngô Đình Thạnh theo số điện thoại 0958873772 để biết thêm thông tin./.