Trang 10805, kết quả từ 108041 tới 108050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tá Kình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tá Kình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 11/1980, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Đặng Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 8/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ CHƯA Rõ TÊN

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ CHƯA Rõ TÊN, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trương Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Minh - Xã Đại Minh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê Phi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/68, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Lãnh - Xã Bình Lãnh - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phan Tới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Tới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/7/71, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Lãnh - Xã Bình Lãnh - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Phan Văn Tam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Tam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại TT ái Nghĩa - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam

1...108001080110802108031080410805108061080710808...74341