Trang 10824, kết quả từ 108231 tới 108240 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phùng Văn Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Công, nguyên quán chưa rõ hi sinh 68, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Phú - Xã Bình Phú - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 71, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Phú - Xã Bình Phú - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Huỳnh Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Huệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 67, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Phú - Xã Bình Phú - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Tổng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tổng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 65, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Phú - Xã Bình Phú - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 68, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Phú - Xã Bình Phú - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ PHạm Văn Thiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ PHạm Văn Thiệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 68, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Phú - Xã Bình Phú - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn văn Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Lê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/10/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Bùi Ngọc Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 70, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Phú - Xã Bình Phú - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đình Ngạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Ngạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 70, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Phú - Xã Bình Phú - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Quan Týnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quan Týnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 70, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Phú - Xã Bình Phú - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

1...108191082010821108221082310824108251082610827...74341