Trang 11059, kết quả từ 110581 tới 110590 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn văn Cát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Cát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 9/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Nguyễn văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Lê Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn văn Chấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Chấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 19/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Chắn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Chắn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Mực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Mực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 27/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Phạm Xu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn văn Chắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Chắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Nguyễn Cự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110541105511056110571105811059110601106111062...74341