Trang 11141, kết quả từ 111401 tới 111410 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lê Thị Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Võ Văn ấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn ấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Đặng Thị Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Thị Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Thái Bá Nờm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Bá Nờm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phan Minh Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Minh Đại, nguyên quán chưa rõ, sinh 13/, hi sinh 17/10/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Lê Thị Thống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Thống, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn thị Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn thị Trí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...111361113711138111391114011141111421114311144...74341