Trang 207, kết quả từ 2061 tới 2070 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La
 2. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La
 3. Liệt sĩ Huỳnh Thị Rô Ti

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Rô Ti, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Lò Văn Quốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Quốc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La
 5. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La
 6. Liệt sĩ LS chưa xác điịnh tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác điịnh tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La
 7. Liệt sĩ Huỳnh Thị Lệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Lệ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Huỳnh Thị Rết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Rết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại Tân Phú Tây - Xã Tân Phú Tây - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lò Văn Chồm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Chồm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La
 10. Liệt sĩ Huỳnh Thị Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Nhung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1953, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre

1...202203204205206207208209210...74341