Trang 209, kết quả từ 2081 tới 2090 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tham

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tham, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La
 3. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La
 4. Liệt sĩ Cầm Kim Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cầm Kim Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La
 5. Liệt sĩ Cút Văn Mâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cút Văn Mâu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La
 6. Liệt sĩ Tòng Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tòng Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La
 7. Liệt sĩ Lò Văn Đon

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Đon, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La
 8. Liệt sĩ Lò Văn Lún

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Lún, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La
 9. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La

1...204205206207208209210211212...74341