Trang 219, kết quả từ 2181 tới 2190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La
 2. Liệt sĩ Nông Văn Cấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Cấu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La
 3. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La
 4. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/12/1964, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Vân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1981, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn văn Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Trí, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La
 7. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La
 8. Liệt sĩ Lò Văn Coòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Coòng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1942, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La
 9. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 12/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La

1...214215216217218219220221222...74341