Trang 220, kết quả từ 2191 tới 2200 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La
 2. Liệt sĩ Cầm Văn Chọn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cầm Văn Chọn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La
 3. Liệt sĩ Lò Thị Tố

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Thị Tố, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La
 4. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La
 5. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La
 6. Liệt sĩ Quàng Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quàng Văn út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/8/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La
 7. Liệt sĩ Quàng Văn Chanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quàng Văn Chanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 12/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La
 8. Liệt sĩ Quàng Văn Lú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quàng Văn Lú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1/10/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La
 9. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La
 10. Liệt sĩ Lò Văn Vĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Vĩ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 28/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La

1...215216217218219220221222223...74341