Trang 248, kết quả từ 2471 tới 2480 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thị xã - Thành Phố Sơn La - Sơn La
 2. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thị xã - Thành Phố Sơn La - Sơn La
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/8/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thị xã - Thành Phố Sơn La - Sơn La
 4. Liệt sĩ Cầm Văn Chỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cầm Văn Chỉnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thị xã - Thành Phố Sơn La - Sơn La
 5. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thị xã - Thành Phố Sơn La - Sơn La
 6. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 14/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thị xã - Thành Phố Sơn La - Sơn La
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thị xã - Thành Phố Sơn La - Sơn La
 8. Liệt sĩ Vũ Văn Nhật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Nhật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thị xã - Thành Phố Sơn La - Sơn La
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 14/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thị xã - Thành Phố Sơn La - Sơn La
 10. Liệt sĩ Đặng Đình Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Đình Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 14/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thị xã - Thành Phố Sơn La - Sơn La

1...243244245246247248249250251...74341