Trang 287, kết quả từ 2861 tới 2870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 2. Liệt sĩ Chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dậu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 4. Liệt sĩ Khúc Trọng thước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khúc Trọng thước, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 5. Liệt sĩ Chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 6. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Đãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Đãi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 7. Liệt sĩ Phùng Ngọc Viễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Ngọc Viễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 20/7/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 8. Liệt sĩ Lường Văn Bánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lường Văn Bánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 20/7/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 9. Liệt sĩ Đinh Văn Xướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Xướng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 10. Liệt sĩ Hoàng Đình Chon

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Chon, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La

1...282283284285286287288289290...74341