Trang 786, kết quả từ 7851 tới 7860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lâm Văn Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Thiện, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Lợi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Quới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Quới, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Khưu Văn Mừn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khưu Văn Mừn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Kháu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Kháu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Cao Văn Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Sanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Hây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hây, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Thị út Nhiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị út Nhiêu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Võ Văn Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Nguyên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...781782783784785786787788789...74341