Trang 787, kết quả từ 7861 tới 7870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Tơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tơ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Võ Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Dương Văn Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Thương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tư, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Năm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Thao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trịnh Sĩ Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Sĩ Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...782783784785786787788789790...74341