Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ BÙI TẤN THẠNH

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Ngọc - tỉnh Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Tấn Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tấn Thạnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Tam Ngọc - tỉnh Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Bùi Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 9/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tam Quang - Huyện Quế Sơn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Thạnh

  Nguyên quán Tam Xuân - Thị Xã Tam Kỳ - Đà Nẵng

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Thạnh, nguyên quán Tam Xuân - Thị Xã Tam Kỳ - Đà Nẵng, sinh 1956, hi sinh 14/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Thạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 18/04/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...