Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Ngọc Thanh

Nguyên quán Hiệp Khánh - Vụ Bản - Hà Nam Ninh

Sinh 1961

Hi sinh 12/1/1984

Cấp bậc H1 - Cs

Đơn vị E543

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Dĩ An - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường số 10, Trung tâm hành chính Thị xã Dĩ An, Bình Dương
ĐT: 06503 742 872

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Ngọc Thanh

  Nguyên quán Hiệp Khánh - Vụ Bản - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Thanh, nguyên quán Hiệp Khánh - Vụ Bản - Hà Nam Ninh, sinh 1961, hi sinh 12/1/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Dĩ An - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Bùi Ngọc Thanh

  Nguyên quán Gio Mai - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Thanh, nguyên quán Gio Mai - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1933, hi sinh 15 - 04 - 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Mai - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Ngọc Thanh

  Nguyên quán Lạc Viên - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Thanh, nguyên quán Lạc Viên - Hải Phòng, sinh 1941, hi sinh 06/02/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Ngọc Thanh

  Nguyên quán Hiệp Khánh - Vụ Bản - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Thanh, nguyên quán Hiệp Khánh - Vụ Bản - Hà Nam Ninh, sinh 1961, hi sinh 12/1/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Dĩ An - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...