Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Chiển

Nguyên quán Quyết Tiến - Phù Cừ - Hải Hưng

Hi sinh 26/11/1968

Cấp bậc Trung sĩ - A phó

Đơn vị B2 - C10 - E274

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban chỉ huy quân sự huyện Thống Nhất
Ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất
ĐT: 3771906-3771908

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Chiển

  Nguyên quán Quyết Tiến - Phù Cừ - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Quang Chiển, nguyên quán Quyết Tiến - Phù Cừ - Hải Hưng hi sinh 26/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Trần Công Chiển

  Nguyên quán Mỹ Thắng - Mỹ Lộc - Nam Định

  Liệt sĩ Trần Công Chiển, nguyên quán Mỹ Thắng - Mỹ Lộc - Nam Định hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Trần Công Chiển

  Nguyên quán Mỹ Thắng - Mỹ Lộc - Nam Định

  Liệt sĩ Trần Công Chiển, nguyên quán Mỹ Thắng - Mỹ Lộc - Nam Định hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Chiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chiển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sý xã Phúc thắng - Vĩnh Phúc
 5. Xem thêm các kết quả khác...