Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Tùng

Nguyên quán Đức Giang - Đức Thọ - Hà Tĩnh

Hi sinh 18/1/1979

Đơn vị Đoàn 310

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quận Ô Môn - tỉnh Cần Thơ

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Ủy Ban Nhân Dân Quận Ô Môn, Quốc Lộ 91, Khu Vực 10, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Thành Phố Cần Thơ
ĐT: 0710.366 0239

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Tùng

  Nguyên quán Hiệp Hoà - Kinh Môn - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Quang Tùng, nguyên quán Hiệp Hoà - Kinh Môn - Hải Hưng hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Tùng

  Nguyên quán Hiệp Hoà - Kinh Môn - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Quang Tùng, nguyên quán Hiệp Hoà - Kinh Môn - Hải Hưng hi sinh 17/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Ô Môn - Quận Ô Môn - Cần Thơ
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Tùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Hiệp Hoà - Xã Hiệp Hòa - Huyện Kinh Môn - Hải Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...