Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Chiến

Nguyên quán Campuchia

Sinh 1945

Hi sinh 15/12/1969

Cấp bậc H2 - At

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Lý Thái Tổ, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Bình Phước
ĐT: 06513.778.237

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Chiến

  Nguyên quán Thọ Lộc - Can Lộc - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Văn Chiến, nguyên quán Thọ Lộc - Can Lộc - Nghệ Tĩnh hi sinh 02/05/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Chiến

  Nguyên quán Đông Tiến - ứng Hoà - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn Chiến, nguyên quán Đông Tiến - ứng Hoà - Hà Tây, sinh 1946, hi sinh 17/02/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Chiến

  Nguyên quán Đại Phú - Quế Võ - Hà Bắc

  Liệt sĩ Bùi Văn Chiến, nguyên quán Đại Phú - Quế Võ - Hà Bắc, sinh 1947, hi sinh 24/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Chiến

  Nguyên quán Đông Tiến - ứng Hoà - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn Chiến, nguyên quán Đông Tiến - ứng Hoà - Hà Tây, sinh 1946, hi sinh 17/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Chiến

  Nguyên quán Đại Phú - Quế Võ - Hà Bắc

  Liệt sĩ Bùi Văn Chiến, nguyên quán Đại Phú - Quế Võ - Hà Bắc, sinh 1947, hi sinh 24/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...