Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hiển

Nguyên quán Vĩnh Hùng - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

Hi sinh 30/4/1975

Cấp bậc hạ sĩ

Đơn vị F341

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hiển

  Nguyên quán Tân Lạc - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Hiển, nguyên quán Tân Lạc - Hòa Bình hi sinh 19/6/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hiển

  Nguyên quán Phú Lương - Lạc Sơn - Hoà Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Hiển, nguyên quán Phú Lương - Lạc Sơn - Hoà Bình, sinh 1948, hi sinh 16/03/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hiển

  Nguyên quán Vĩnh Hùng - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Hiển, nguyên quán Vĩnh Hùng - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hiển

  Nguyên quán Phú Lương - Lạc Sơn - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Hiển, nguyên quán Phú Lương - Lạc Sơn - Hòa Bình, sinh 1948, hi sinh 16/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...