Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hiển

Nguyên quán Phú Lương - Lạc Sơn - Hoà Bình

Sinh 1948

Hi sinh 16/03/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hiển

  Nguyên quán Vĩnh Hùng - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Hiển, nguyên quán Vĩnh Hùng - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hiển

  Nguyên quán Tân Lạc - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Hiển, nguyên quán Tân Lạc - Hòa Bình hi sinh 19/6/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hiển

  Nguyên quán Vĩnh Hùng - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Hiển, nguyên quán Vĩnh Hùng - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hiển

  Nguyên quán Phú Lương - Lạc Sơn - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Hiển, nguyên quán Phú Lương - Lạc Sơn - Hòa Bình, sinh 1948, hi sinh 16/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...