Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Kiểm

Nguyên quán Ngọc Mỹ - Tân Lạc - Hà Tây

Sinh 1956

Hi sinh 24/06/1978

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị C8 D2 E48 F320 QĐ3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Kiểm

  Nguyên quán Thanh Mai - Thanh Oai - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn Kiểm, nguyên quán Thanh Mai - Thanh Oai - Hà Tây, sinh 1952, hi sinh 4/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Kiểm

  Nguyên quán Ngọc Mỹ - Tân Lạc - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn Kiểm, nguyên quán Ngọc Mỹ - Tân Lạc - Hà Tây, sinh 1956, hi sinh 24/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Kiểm

  Nguyên quán Nam Hưng - Tiền Hải - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Kiểm, nguyên quán Nam Hưng - Tiền Hải - Thái Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Kiểm

  Nguyên quán Phất Lộc - Thái Giang - Thái Ninh - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Kiểm, nguyên quán Phất Lộc - Thái Giang - Thái Ninh - Thái Bình, sinh 1939, hi sinh 2/2/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...