Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Cao Tiến

Sinh 1956

Hi sinh 1973

Hiện đang yên nghỉ tại Huyện Diên Khánh - Xã Suối Hiệp - Huyện Diên Khánh - Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Số 149 đường Lý Tự Trọng, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh
ĐT: (058) 3 850 061 - (058) 3 850 399 – 0905490070

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Cao Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Khánh Sơn - Xã Ba Cụm Bắc - Huyện Khánh Sơn - Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ Cao Kim Tiến

  Nguyên quán Kỳ Giang - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Cao Kim Tiến, nguyên quán Kỳ Giang - Kỳ Anh - Hà Tĩnh, sinh 1943, hi sinh 05/03/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Cao Minh Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Minh Tiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ quận Thủ Đức - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Cao Tiến Bản

  Nguyên quán Lam Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Cao Tiến Bản, nguyên quán Lam Sơn - Đô Lương - Nghệ An, sinh 1904, hi sinh 15/10/1931, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...