Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đinh Văn Niên

Hi sinh 10/5/1960

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ấp 1 TT Phú Lộc,, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 0793 866334

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đinh văn Niên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh văn Niên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Kiên Giang - Huyện An Biên - Kiên Giang
 2. Liệt sĩ Đinh Văn Niên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Niên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Sơn Thành - Xã Sơn Thành - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
 3. Liệt sĩ Đinh Niên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Niên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 15/3/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Bình Trung - Xã Bình Trung - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi
 4. Liệt sĩ Đinh Thế Niên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Thế Niên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ninh Giang - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình
 5. Xem thêm các kết quả khác...