Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đỗ Văn Luyện

Sinh 1950

Hi sinh 19/5/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Kim Sơn - Xã Kim Sơn - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN GIA LÂM
8 Ngô Xuân Quảng, Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
ĐT: (04) 38276212

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đỗ Văn Luyện

  Nguyên quán Dương Quang - Gia Lâm - Hà Nội

  Liệt sĩ Đỗ Văn Luyện, nguyên quán Dương Quang - Gia Lâm - Hà Nội, sinh 1950, hi sinh 19/05/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Văn Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Luyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Luyện

  Nguyên quán Dương Quang - Gia Lâm - Hà Nội

  Liệt sĩ Đỗ Văn Luyện, nguyên quán Dương Quang - Gia Lâm - Hà Nội, sinh 1950, hi sinh 19/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Luyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Liên Hiệp - Xã Liên Hiệp - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội
 5. Xem thêm các kết quả khác...