Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Dương Văn Tín

Nguyên quán Kỳ Văn - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Sinh 1936

Hi sinh 29/10/1967

Cấp bậc S2

Đơn vị 559

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Dương Văn Tín

  Nguyên quán Kỳ Văn - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Dương Văn Tín, nguyên quán Kỳ Văn - Kỳ Anh - Hà Tĩnh, sinh 1936, hi sinh 29/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Văn Tín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Tín, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Quang Minh - Huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang
 3. Liệt sĩ Dương Văn Tín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Tín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 29/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ dương phước tín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ dương phước tín, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1947, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...