Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Dương Văn Tín

Nguyên quán Kỳ Văn - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Sinh 1936

Hi sinh 29/10/1967

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Dương Văn Tín

  Nguyên quán Kỳ Văn - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Dương Văn Tín, nguyên quán Kỳ Văn - Kỳ Anh - Hà Tĩnh, sinh 1936, hi sinh 29/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Văn Tín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Tín, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Quang Minh - Huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang
 3. Liệt sĩ Dương Văn Tín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Tín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 29/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ dương phước tín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ dương phước tín, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1947, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...