Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Dương Văn Tín

Hi sinh 10/8/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Quang Minh - Huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội
Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang
ĐT: 0240 387 2238 - 0240 3863 538
Ban Chỉ huy Quân sự huyện
Thị trấn Thắng - Hiệp Hòa - Bắc Giang
ĐT: 0915.045.905 - 0240.3334.226 - 0915.101.226

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Dương Văn Tín

  Nguyên quán Kỳ Văn - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Dương Văn Tín, nguyên quán Kỳ Văn - Kỳ Anh - Hà Tĩnh, sinh 1936, hi sinh 29/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Văn Tín

  Nguyên quán Kỳ Văn - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Dương Văn Tín, nguyên quán Kỳ Văn - Kỳ Anh - Hà Tĩnh, sinh 1936, hi sinh 29/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Dương Văn Tín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Tín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 29/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ dương phước tín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ dương phước tín, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1947, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...