Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Bá Kha

Nguyên quán Phước Thắng - Phước Vân - Nghĩa Bình

Hi sinh 9/1981

Cấp bậc H2 - At

Đơn vị D6 - E96

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố
159 Pasteur, Quận 3
ĐT: (08) 3829 1302

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Kha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Kha, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Kha

  Nguyên quán Tiến Thọ - Ngọc Lạc - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Kha, nguyên quán Tiến Thọ - Ngọc Lạc - Thanh Hoá hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Kha

  Nguyên quán Tiến Thọ - Ngọc Lạc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Kha, nguyên quán Tiến Thọ - Ngọc Lạc - Thanh Hóa hi sinh 24/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ngô Kha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Kha, nguyên quán chưa rõ, sinh 26/, hi sinh 31/5/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Dốc Lã - Xã Yên Viên - Huyện Gia Lâm - Hà Nội
 5. Xem thêm các kết quả khác...