Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Bá Kha

Nguyên quán Tiến Thọ - Ngọc Lạc - Thanh Hóa

Hi sinh 24/7/1972

Đơn vị F308

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Kha

  Nguyên quán Tiến Thọ - Ngọc Lạc - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Kha, nguyên quán Tiến Thọ - Ngọc Lạc - Thanh Hoá hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Kha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kha, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Thạch Đồng - Xã Thạch Đồng - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ
 3. Liệt sĩ Nguyễn Kha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kha, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Huỳnh Kha

  Nguyên quán Phước Thắng - Phước Vân - Nghĩa Bình

  Liệt sĩ Huỳnh Kha, nguyên quán Phước Thắng - Phước Vân - Nghĩa Bình hi sinh 9/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...