Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Công Thanh

Nguyên quán Vĩnh Trạch - Thoại Sơn - An Giang

Hi sinh 15/04/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Công Thanh

  Nguyên quán Vĩnh Trạch - Thoại Sơn - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Công Thanh, nguyên quán Vĩnh Trạch - Thoại Sơn - An Giang hi sinh 15/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ HUỲNH CÔNG

  Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ Quảng Nam

  Liệt sĩ HUỲNH CÔNG, nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Huỳnh Công

  Nguyên quán Tam Quan - Hoài Nhơn - Bình Định

  Liệt sĩ Huỳnh Công, nguyên quán Tam Quan - Hoài Nhơn - Bình Định, sinh 1932, hi sinh 16/05/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Huỳnh Công

  Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Huỳnh Công, nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...