Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hùynh Thị Mộng Hoa

Hi sinh 11/5/1951

Hiện đang yên nghỉ tại Đà Lạt - Phường 5 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
10 Hồ Tùng Mậu, , Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
ĐT: 063.3822.197

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hùynh Thị Mộng Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hùynh Thị Mộng Hoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/5/1951, hiện đang yên nghỉ tại Đà Lạt - Phường 5 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng
 2. Liệt sĩ Hùynh Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hùynh Hoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ HÙYNH THỊ ĐỐI

  Nguyên quán Ninh Đa - Ninh Hòa - Khánh Hòa

  Liệt sĩ HÙYNH THỊ ĐỐI, nguyên quán Ninh Đa - Ninh Hòa - Khánh Hòa, sinh 1919, hi sinh 27/7/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 4. Liệt sĩ Hùynh Thị Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hùynh Thị Hường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Đà Lạt - Phường 5 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng
 5. Xem thêm các kết quả khác...