Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Banh

Nguyên quán Long Khánh - Bến Cầu - Tây Ninh

Sinh 1940

Hi sinh 06/12/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 1, Thị Trấn, , Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
ĐT: 0663761022
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Banh

  Nguyên quán Long Khánh - Bến Cầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Banh, nguyên quán Long Khánh - Bến Cầu - Tây Ninh, sinh 1940, hi sinh 6/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Banh

  Nguyên quán Tân Mỹ - Tân Uyên - Bình Dương

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Banh, nguyên quán Tân Mỹ - Tân Uyên - Bình Dương hi sinh 1/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Banh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Banh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Banh

  Nguyên quán Tân Mỹ - Tân Uyên - Bình Dương

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Banh, nguyên quán Tân Mỹ - Tân Uyên - Bình Dương hi sinh 1/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...