Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Bé

Hi sinh 1963

Đơn vị Huyện Ủy Châu Thành

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Uyên - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Kp 5 Thị trấn Uyên Hưng Huyện Tân Uyên
ĐT: 0650.3656339 - 0650 3641 102

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn

  Nguyên quán Thanh Điền - Châu Thành - Tây Ninh

  Liệt sĩ Huỳnh Văn , nguyên quán Thanh Điền - Châu Thành - Tây Ninh, sinh 1940, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn

  Nguyên quán Tân Lý Đông - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn , nguyên quán Tân Lý Đông - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1945, hi sinh 30/06/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn

  Nguyên quán Phước Thiện - Vũng Liêm - Trà Vinh

  Liệt sĩ Huỳnh Văn , nguyên quán Phước Thiện - Vũng Liêm - Trà Vinh hi sinh 31/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn

  Nguyên quán Đông Hòa Hiệp - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn , nguyên quán Đông Hòa Hiệp - Cái Bè - Tiền Giang hi sinh 09/07/1988, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn

  Nguyên quán Bàn Long - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn , nguyên quán Bàn Long - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1942, hi sinh 31/01/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...