Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Đăng Hy

Hi sinh 10/2/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Yên định - Xã Định Long - Huyện Yên Định - Thanh Hóa

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban chỉ huy Quân Sự
Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
ĐT: 0904 027 658 (Chỉ huy trưởng) - 0943 160 167 (Phó chủ tịch - Tham mưu trưởng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đăng Hy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đăng Hy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Thị xã Hà Tĩnh - Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Hy

  Nguyên quán Yên Thai - Yên Định - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Hy, nguyên quán Yên Thai - Yên Định - Thanh Hoá hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Hy

  Nguyên quán Yên Thai - Yên Định - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Hy, nguyên quán Yên Thai - Yên Định - Thanh Hóa hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Đăng Hy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đăng Hy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 3/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Tam Giang - Xã Tam Giang - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...