Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Đăng Hy

Nguyên quán Yên Thai - Yên Định - Thanh Hoá

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Hy

  Nguyên quán Yên Thai - Yên Định - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Hy, nguyên quán Yên Thai - Yên Định - Thanh Hóa hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Hy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Hy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Đăng Hy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đăng Hy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Yên định - Xã Định Long - Huyện Yên Định - Thanh Hóa
 4. Liệt sĩ Lê Đăng Hy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đăng Hy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Thị xã Hà Tĩnh - Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
 5. Xem thêm các kết quả khác...