Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Đăng Hy

Hi sinh 29/7/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Thị xã Hà Tĩnh - Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội
107 Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh
ĐT: 039 3890 095

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đăng Hy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đăng Hy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Yên định - Xã Định Long - Huyện Yên Định - Thanh Hóa
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Hy

  Nguyên quán Yên Thai - Yên Định - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Hy, nguyên quán Yên Thai - Yên Định - Thanh Hoá hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Hy

  Nguyên quán Yên Thai - Yên Định - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Hy, nguyên quán Yên Thai - Yên Định - Thanh Hóa hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Đăng Hy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đăng Hy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 3/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Tam Giang - Xã Tam Giang - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...