Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Noãn

Nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị

Sinh 1954

Hi sinh 03/05/1973

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Lăng - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Noãn

  Nguyên quán Hải Thiện - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Noãn, nguyên quán Hải Thiện - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1917, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thiện - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Noãn

  Nguyên quán Hải Thiện - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Noãn, nguyên quán Hải Thiện - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1917, hi sinh 2/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thiện - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Noãn

  Nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Noãn, nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1954, hi sinh 5/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Lăng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Noãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Noãn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 2/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thiện - Xã Hải Khê - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...