Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Noãn

Nguyên quán Hải Thiện - Hải Lăng - Quảng Trị

Sinh 1917

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thiện - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
25 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.508785 - 0914009422 (phó phòng) - 0915016295 (trưởng phòng)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Noãn

  Nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Noãn, nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1954, hi sinh 03/05/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Lăng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Noãn

  Nguyên quán Hải Thiện - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Noãn, nguyên quán Hải Thiện - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1917, hi sinh 2/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thiện - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Noãn

  Nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Noãn, nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1954, hi sinh 5/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Lăng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Noãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Noãn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 2/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thiện - Xã Hải Khê - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...