Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Thị Nuôi

Nguyên quán Hải Thiện - Hải Lăng - Quảng Trị

Sinh 1925

Hi sinh 20/10/1952

Cấp bậc CB tuyên truyền

Đơn vị Xã Hải Thiện

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thiện - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
25 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.508785 - 0914009422 (phó phòng) - 0915016295 (trưởng phòng)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Thị Nuôi

  Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Thị Nuôi, nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1889, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Thị Nuôi

  Nguyên quán Hải Thiện - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Thị Nuôi, nguyên quán Hải Thiện - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1925, hi sinh 20 - 10 - 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thiện - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Thị Nuôi

  Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Thị Nuôi, nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1889, hi sinh 14/7/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Thị Nuôi

  Nguyên quán Tân Khai - Bình Long - Sông Bé - Bình Dương

  Liệt sĩ Thị Nuôi, nguyên quán Tân Khai - Bình Long - Sông Bé - Bình Dương, sinh 1898, hi sinh 00/03/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...