Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lò Văn ủi

Nguyên quán Tuần Giáo - Lai Châu

Hi sinh 1/4/1964

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn ủi

  Nguyên quán Tuần Giáo - Lai Châu

  Liệt sĩ Văn ủi, nguyên quán Tuần Giáo - Lai Châu hi sinh 1/4/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Văn ủi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn ủi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1964, hiện đang yên nghỉ tại Việt-Lào - Thị trấn Anh Sơn - Huyện Anh Sơn - Nghệ An
 3. Liệt sĩ Đặng Văn ủi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn ủi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Liên Hồng - Xã Liên Hồng - Huyện Gia Lộc - Hải Dương
 4. Liệt sĩ Ngô Quang ủi

  Nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Ngô Quang ủi, nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1949, hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Giang - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...