Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lương Văn Lành

Nguyên quán Lương Sơn - Đô Lương - Nghệ An

Sinh 1945

Hi sinh 2/1965

Cấp bậc H3 - Bp

Đơn vị C10 - D168

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Lý Thái Tổ, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Bình Phước
ĐT: 06513.778.237

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hứa Văn Lành

  Nguyên quán Bảo Lạc - Cao Lạng - Lạng Sơn

  Liệt sĩ Hứa Văn Lành, nguyên quán Bảo Lạc - Cao Lạng - Lạng Sơn, sinh 1954, hi sinh 8/7/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lành

  Nguyên quán Thanh Phước - Gò Dầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lành, nguyên quán Thanh Phước - Gò Dầu - Tây Ninh, sinh 1948, hi sinh 12/09/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Hứa Văn Lành

  Nguyên quán Bảo Lạc - Cao Lạng - Lạng Sơn

  Liệt sĩ Hứa Văn Lành, nguyên quán Bảo Lạc - Cao Lạng - Lạng Sơn, sinh 1954, hi sinh 8/7/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...